Total Pageviews

Friday, March 25, 2011

sambutan2

SAMBUTAN KETUA PANITIA HALAL BIHALAL
Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang kami hormati,
Hadirin dan hadirat yang berbahagia,
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehinggga pada malam yang berbahgia ini kita msh saja diberi kenikmatan, sehingga kita dapat bertemu bersilaturahmi, khususnya dalam acara halal bihalal, dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Fitri yang berbahagia ini.
Hadirin dan hadirat yang berbahagia.
Atas nama Ketua Panitia halal bihalal, juga sangatlah patut kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada hadirin, yang dengan penuh keikhlasan sudi meluangkan waktu, dengan penuh kesadaran, bisa hadir pada acara halal bihalal malam hari ini.
Sebagai umat Islam sudah selayaknya kita berlapang dada, khususnya terhadap sesama muslim dan muslimah, yang sudah barang tentu dalam kehidupan sehari-hari memiliki rasa khilaf, rasa salah dan rasa berdosa. Untuk itu dalam kesempatan yang berbahgia ini kami mengajak hadirin dan hadirat, untuk melapangkan dada, mbuka hati dengan rasa sabar, atas ridla Allah meminta maaf dan memberi maaf atas kesalahan di antar kita baik yang disengaja atau yang tidak disengaja.
Pada kesempatan yang berbahagia ini pula akan diisi siraman rohani “Hikmah Halal Bihalal” yang akan disampaikan oleh Bpk Kyai….. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Bapak untk hadir dan memberikan ceramah pada majlis yang mulia ini.
Selaku pribadi dan selaku ketua Panitia, kami dalam kesempatan ini pula kami mohon maaf kepada hadirin jika ada sesuatu selama ini yang kurang berkenan di hati para hadirin sekalian. Semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahan di antara kita dan memberikan kekuatan lahir dan bathin. Amin..
Akhirulkalam, Wabilahitaufiqwalhidayah
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
SAMBUTAN PADA ACARA ULANG TAHUN (UCAPAN SELAMAT)
Rekan-rekan sekalian yang kami sayangi,
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Syukur alhamdulillah, marilah kita bersama-sama mengucap syukur kepada Allah SWT, atas nikmat yang diberikan kepada kita yang hadir di ruangan ini, terutama atas nikmat yang diberikan Allah SWT pada rekan kita Rossita, yang pada malam hari ini genap berusia 17 tahun.
Rekan-rekan yang berbahagia, sebagaimana yang telah diutarakan rekan protokol tadi bahwa malam ini adalah malam syukuran dalam rangka ulang tahun, maka marilah kita berikan ucapan selamat kepada rekan Rossita yang berulang tahun, semoga dalam usinya yang ke-17 ini akan menambah dewasa, menambah rizki, menambah kekuatan jiwa dan raganya, menambah sukses dan usahanya, yang semuanya itu semoga mendapat ridla di Allah SWT. Amin.
Rekan Rossita, dengan bertambahnya usiamu, ini bertambah pula tugas, kewajiban dan tanggung jawabmu, bertambah pula masalah yang kamu hadapi. Semuanya itu hendaknya dipandang sebagai kewajiban, janganlah dipandang sebagai beban. dengan demikian brtambah usia semakin bertambah dewasa.
Rekan Rossita, hilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk di masa lalu, hilangkan kesan-kesan cengeng di masa sebelumnya. Untuk itu gantilah sikapmu dengan sikap yang lebih dewasa tanpa harus menghilangkan sikap dan kepribadianmu sebagai layaknya seorang gadis yang tlah engkau bina sebelumnya.
Semoga apa yang menjadi cita-citamu di usia remaja yang semakin meningkat itu akan mnjadi kenyataan di atas ridla dan lindungan Allah SWT. Amin!
Rekan Rossita, akhirnya sekali lagi saya sampaikan selamat berulang tahun, semoga berbahagia sebagaimana yang engkau inginkan. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan.
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
SAMBUTAN KETUA PANITIA PERINGATAN ISRA’ MI’RAJ NABI MUHAMMAD SAW
Yang terhormat Bapak Lurah…
Yang terhormat Bapak RW/RT…..
Yang terhormat Bpk Kyai H. Basofi Abdullah,
Hadirin dan hadirat yang kami hormati,
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua, sehingga khususnya pada malam hari ini kita semua diberi kenikmatan berupa kesehatan jasmani dan rohani untuk brsama-sama mendengarkan ceramah agama sebagai santapan rohani, dalam rangka mmperingati “Isra’ dan Mi’raj” Nabi Besar Muhammad SAW.
Selanjutnya saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap hadirin yang dengan tulus ikhlas sudi meringankan langkah meluangkan waktu, untuk mencari ilmu dengan mendengarkan ceramah agama yang sebentar lagi akan disampaikan oleh Bpk Kyai H. Basuki Abdullah.
Hadirin yang mulia, sebagai umat Islam sudah sewajarnya kita mengenal lebih dekat junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW. Semuany itu semata-mata untuk meningkatkan taqwa kita kepada Allah SWT. Dengan demikian kita dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT, dapat lebih baik menjalankan perintah-Nya sekaligus dapat menjauhi larangan-larangan Allah.
Atas nama Ketua Panitia peringatan Isra’ Miraj, kami berharap semoga pengetahuan agama khususnya masalah Isra’ Mi’raj ini nantinya benar-benar dapat dihayati oleh hadirin, untuk selanjutanya dapat diamalkan sesuai dengan tuntunan yang telah diajarkan.
Khusus kepada Bpk Kyai H. Basuki Abdullah kami menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas keikhlasan Bapak memberikan tambahan wawasan agama pada malam hari ini, semoga amal Bapak tersebut dapat diterima dan dibalas oleh Allah SWT denga pahala yang berlipat-ganda. Amin.
Akhir kata, wa billahitaufiq walhidayah,
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
SAMBUTAN PADA REKAN YANG MENEMPATI RUMAH BARU
Hadirin hadirat yang kami hormati,
Rekan Amir yang berbahagia, yang kami hormati,
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Dalam kesempatan yang berbahagia ini ijinkan saya mengucapkan syulur alhadulilah, yang dengan demikian sangat patutlah kita smua ini beryukur kepada Allah SWT, atas limpahan kasih dan rahmat-Nya kepada kita smua, sehingga pada malam ini benar-benar berada dalam suasana bahagia.
Khususnya pada rekan Amir, sungguh merupakan berkah dan anugerah yang tak terhingga dart Allah SWT, bahwa pada malam ini kami diberikan kesempatan bersama rekan Amir sekaligus sebagai teman dan undangan, untuk ikut merasaakn kebahgiaan yang dinikmati oleh rekan Amir sekeluarga, yakni menepati rumah baru yang baru saja dibangun dan dimiliki oleh rekan Amir sekeluarga ini.
Semoga kebahgiaan ini tidak akan cepat habis, bahkan semoga untuk seterusnya, keluarga Amir ini senantiasa mndapatkan rizki yang baik, dilindungi oleh Allh SWT di dalam rumah yang berbahagia ini, sehingga dpt lbh sukses dalam karir dan usaha, selamat di pekerjaannya dan sukses dalam membina keluarga beserta anak dan istri tercintanya. Amin!
Sebagai teman, sudah tentu kami ikut berbahagia malam ini. Untuk itu semoga rekan Amir tidak melupakan kami seterusnya, semoga rasa bertetangga, berkawan, berhandai taulan selama ini dapat dibina dan dikembangkan hingga pada anak-anak dan cucu kita nanti.
Hadirin yang mulia, rekan Amir yang berbahagia, dengan rumah baru ini kami doakan, semoga langkah kita, khusunya rekan Amir, setiap keluar dan masuk rumah ini senantiasa dalam bimbingan dan lindungan Allah SWT, semoga senantiasa mmberikan petunjuk dan perlindungan sehingga dapat menjadi penghuni rumah yang benar-benar mendapat ridla dari Allah SWT. Amin.
Akhirnya terima kasih, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
SAMBUTAN KETUA PANITIA PERINGATAN NUZULUL QUR’AN
Yang terhormat Bapak Lurah….,
Bapak-Bapak Ketua RT dan Ketua RW….,
Hadirin hadirat yang berbahagia,
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan nikmat-Nya yang dilimpahkan kepada kita sekalian, sehingga masih diberi panjang usia menikmati kehidupan dunia ini dengan penuh ketentraman dan kesejahteraan lahir dan bathin.
Salam dan shalawat juga kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, semoga beliau senantiasa di tempatkan di sisi Allah dengan derajat yang paling tinggi. Amin!
Hadirin hadirat yang berbahagia, pada malam yang berbahagia, pada malam ini, bertepatan dengan Nuzulul Qur’an, kami mengajak hadirin sejenak untuk merenung, mengadakan evaluasi, seberapa jauh praktek hidup kita sehari-hari ini berpedoman pada ajaran Al Qur’an.
Nuzulul Qur’an adalah peristiwa besar turunnya Al Qur’an. Masih banyak yang harus diungkap di dalam Al Qur’an, yang sesuai dengan sukses kehidupan kita sebagai umat Islam. Oleh karena itu pula berbahagialah kita pada malam ini jika di tengah-tengah kita hadir seorang mubaligh yang akan berharap semoga apa yang akan disampaikan beliau Al Ustad Bapak Kyai….nanti benar-benar menjadi pegangan dalam menjalankan tugas sehari-hari.
Atas nama ketua panitia kami menyampaikan terima kasih kepada hadirin, sekaligus Bapak Kyai….. Semoga amal baik kita malam ini mendapatkan ridla dari Allah SWT. Amin!
Akhirnya, wabilahitaufiq wal hidayah
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
SAMBUTAN TUAN RUMAH TASYAKURAN KELAHIRAN ANAK PERTAMA
Hadirin dan hadirat yang kami muliakan,
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Alhamdulillahi rabbil aalamin, atas nama keluarga kami mengucapkan selamat datang kpd para tamu, yg telah sudi meringankan kaki memenuhi undangan kami sekeluarga atas lahirnya putra kami yg pertana, yg kami beri nama Agung Sumarsono.
Pada kesemptan ini kiranya kita patut bersykur kepada Allah, atas nikmat dan anugerah yg dilimpahkan kepada keluarga kami, untuk itu patutulah kami bersyukur atas nikmat Allah SWT ini.
Selanjutanya kami sekeluarga mohon doa restu dan doa semoga anak kami yang pertama ini benar-benar nantinya menjadi anak yg sholeh, pandai, patuh kepada kedua orang tua, berguna bagi saudaara, tetangga, teman, masyarakat, nusa bangsa dan agama. Amin.
Hadirin yg berbahgia,
Atas perhatian hadirin dan keikhlasan hadirin bertandang ikut berbahagia bersama kami ini merupakan kebahgiaan tersendiri bagi kami sekeluarga, semoga amal baik hadirin sekalian diterima oleh Allah SWT dan diberikah pahala yang berlipat ganda. Amin.
Tak ada kata yang tepat untuk menyampaikan lebih banyak rasa terima kasih kami kepada hadirin sekalian kecuali doa semoga Allah SWT memberikan pahala yang tak terhingga.
Demikian sambutan kami, mohon doa restunya, dan tak lupa kami sekeluarga atas nama orang tuanya putra kami Agung Sumarsono menyampaikan mohon maaf jika saja seandainya ada sesuatu yang kurang berkenan di hati hadirin.
Akhirnya kami persilahkan Bapak Kyai Haji Abdullah kiranya sudi Bapak memimpin doa. Kami persilahkan Bapak Kyai untuk memulai doa.
Billahi taufiq walhidayah, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Post a Comment